Het minderjarige kind op vakantie deel 3: meerouderschap en reizen

Het minderjarige kind op vakantie deel 3: meerouderschap en reizen

Het minderjarige kind op vakantie deel 3: meerouderschap en reizen

De zomervakantie komt steeds dichterbij. Veel gezinnen pakken binnenkort de koffers in om op vakantie te gaan. Hoe zit het reizen met minderjarige kinderen die opgroeien bij meer dan twee ouders nu juridisch?

Door mr. Kim Smienk, 2 juli 2019.

Voor het beantwoorden van de vraag hoe meerouderschap en het reizen met een minderjarig kind juridisch in elkaar zit dient er gekeken te worden naar het ouderlijk gezag over het kind. Ook al is er sprake van meerouderschap en zijn er meer dan twee ouders die het kind verzorgen en opvoeden, er kunnen maximaal twee van de ouders het ouderlijk gezag over het kind hebben. Er zijn daarom verschillende situaties denkbaar. In dit stuk wordt ingegaan op de volgende situaties:

1. Twee gezaghebbende ouders reizen met het kind mee.

2. Eén van de twee gezaghebbende ouders reist niet met het kind mee.

3. Beide gezaghebbende ouders reizen niet met het kind mee.

4. Er is één gezaghebbende ouder en die reist met het kind mee.

5. Er is één gezaghebbende ouder en die reist niet met het kind mee.

6. De gezaghebbende ouder(s) is of zijn overleden.

7. Het kind reist zonder volwassenen.

Er zijn meer situaties denkbaar, zijn de bovengenoemde zeven situaties niet op uw vakantie van toepassing? Stel gerust uw vraag per e-mail of bel mij voor een persoonlijk advies.

1. Twee gezaghebbende ouders reizen met het kind mee

Wanneer een minderjarig kind twee ouders heeft die het ouderlijk gezag dragen dienen allebei deze ouders toestemming te geven voor het reizen van het kind. Wanneer beide ouders met het kind meereizen hoeft er niets geregeld te worden qua toestemming. Jullie kunnen dan ook zonder juridische zorgen de koffers pakken!

2. Eén van de twee gezaghebbende ouders reist niet met het kind mee

Wanneer één van de gezaghebbende ouders niet meereist, en één gezaghebbende ouder reist wel met het kind mee, dan is het noodzakelijk dat de achterblijvende ouder met ouderlijk gezag toestemming geeft voor het reizen van het minderjarige kind. Deze toestemming moet aangetoond kunnen worden bij de Koninklijke Marechaussee. De overheid heeft een formulier gemaakt genaamd ‘Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’ dat ingevuld kan worden door de gezaghebbende ouders. Naast deze toestemmingsverklaring is er een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van deze tweede gezaghebbende ouder ter verificatie van de handtekening bij de toestemmingsverklaring en een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie van het kind met daarop vermeld de oudergegevens óf de (internationale) geboorteakte van het kind nodig.

3. Beide gezaghebbende ouders reizen niet met het kind mee

Wanneer beide gezaghebbende ouders niet met het kind meereizen omdat het kind bijvoorbeeld met de ouder(s) die niet het ouderlijk gezag heeft/hebben reist, is toestemming van de achterblijvende gezaghebbende ouders noodzakelijk. De achterblijvende gezaghebbende ouders kunnen hun toestemming laten blijken door het formulier ‘Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland’ in te vullen en met het kind mee op reis te geven.

4. Er is één gezaghebbende ouder en die reist met het kind mee

In dit geval is toestemming van een eventuele ander ouder of andere ouders niet nodig. Wel is het nodig om bij controle van de Koninklijke Marechaussee aan te tonen dat er geen toestemming voor het reizen met het minderjarige kind nodig is van een tweede ouder. Je kunt hiervoor twee situaties onderscheiden:

1. De situatie waarin de moeder op grond van de wet automatisch als enige het ouderlijk gezag over het minderjarige kind heeft. In dit geval zijn er drie documenten nodig:

– Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van het kind met daarop vermeld de oudergegevens óf de (internationale) geboorteakte van het kind.

– Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is.

– Een uittreksel uit het gezagsregister. Op dit uittreksel zal in dit geval staan dat er geen nadere informatie bekend is over een tweede gezaghebbende ouder.

2. Er is één ouder met gezag over het minderjarige kind als gevolg van een uitspraak van de rechter. In dit geval is een kopie van de gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister nodig om te tonen aan de Koninklijke Marechaussee.

5. Er is één gezaghebbende ouder en die reist niet met het kind mee

In dit geval is er toestemming nodig van de gezaghebbende ouder voor het reizen van het kind én het is nodig om aan te tonen dat er één gezaghebbende ouder is, en dus niet twee gezaghebbende ouders zijn. Hierbij is er dus een combinatie nodig van de documenten die zijn beschreven onder punt 2 (toestemming van de gezaghebbende ouder) en punt 4 (verklaring dat er geen tweede gezaghebbende ouder is).

De situatie waarin het kind één gezaghebbende ouder heeft en deze ouder niet met het kind meereist, is juridisch gezien het meeste werk.

6. In geval van overlijden van de gezaghebbende ouder(s)

Heel crux gezegd is het noodzakelijk dat het aangetoond kan worden dat de gezaghebbende ouder(s) overleden is of zijn. Hiervoor is een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van het kind met daarop vermeld de oudergegevens en een kopie van de overlijdensakte van de overleden gezaghebbende ouder(s) vereist.

7. Het kind reist zonder volwassenen

Gaat het minderjarige kind op reis zonder volwassenen? Het kind heeft hiervoor toestemming nodig van diens gezaghebbende ouder(s). Lees deel 2 van de serie ‘Het minderjarige kind op vakantie’ om te lezen hoe alleen vliegen voor minderjarige kinderen juridisch is geregeld!

Waar vind je al deze documenten?

Lees hiervoor deel 1 van de serie ‘Het minderjarige kind op vakantie’ onder punt 8!

Tot slot

Er zijn veel verschillende familie- en gezinsvormen denkbaar. Staat uw familie- of gezinsvorm niet bij bovenstaande zeven opties? Neem gerust contract op voor een persoonlijk juridisch advies.

Stuur een e-mail naar info@kimsmienkmediation.com of bel op maandag t/m zaterdag tussen 13:00 – 21:00 uur +31(0)6 112 72 122 voor een advies passend bij uw (gezins)situatie!