Het minderjarige kind op vakantie deel 4: Wat als de gezaghebbende ouder geen toestemming geeft?

Het minderjarige kind op vakantie deel 4: Wat als de gezaghebbende ouder geen toestemming geeft?

Het minderjarige kind op vakantie deel 4: Wat als de gezaghebbende ouder geen toestemming geeft?

Door mr. Kim Smienk, 5 juli 2019

In de eerdere delen van de serie ‘Het minderjarige kind op vakantie’ schreef ik dat er meerdere situaties denkbaar zijn waarin één of twee gezaghebbende ouders toestemming moeten geven voor het reizen van hun minderjarige kind. Maar wat nu… als u als ouder op vakantie wil met uw minderjarige kind, en de andere gezaghebbende ouder(s) geen toestemming wil(len) geven voor het reizen met uw kind?

Wanneer is er toestemming nodig voor het reizen met het minderjarige kind?

Lees wanneer er toestemming nodig is van één of twee gezaghebbende ouders in de eerste drie onderdelen van de serie ‘Het minderjarige kind op vakantie’! Lees deel 1: ‘De gezaghebbende ouder op vakantie’, deel 2 ‘ Zonder ouders vliegen’ en deel 3 ‘Meerouderschap op vakantie’.

De gezaghebbende ouder wil geen toestemming geven

Tsja. Wat nu? Het kind kan in ieder geval niet de grens over zonder toestemming van de gezaghebbende ouder(s). Dat is één ding dat zeker is.

Ga niet reizen met uw kind zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder(s), dit kan gezien worden als internationale kinderontvoering.

Wanneer je wel graag met uw kind wil reizen, treed dan in overleg met de andere gezaghebbende ouder(s). Wat maakt dat de gezaghebbende ouder(s) geen toestemming wil(len) geven voor het reizen met uw kind?

Toestemming van de rechter

Als MfN-geregistreerd familiemediator pleit ik zeker voor onderling overleg tussen ouders met behulp van mediation. Komen jullie er ondanks mediation toch niet uit, of staat de andere ouder van uw kind niet open voor mediation? Als mediation écht niet lukt, dan is het mogelijk om naar de rechtbank te stappen.

De rechter geeft niet altijd toestemming voor het reizen met een minderjarig kind wanneer een gezaghebbende ouder dit weigert. Een rechter zal een afweging maken en bijvoorbeeld kijken naar de kans op kinderontvoering, de mogelijkheid dat de ouder niet terugkeert naar Nederland met het kind en de veiligheid van het kind. Een rechter zal immers het belang van een minderjarig kind altijd voorop hebben staan.

Ouderschapsplan, meerouderschapscontract en co-ouderschapscontracten

Wanneer ouders gaan scheiden zijn zij verplicht een ouderschapsplan op te stellen (artikel 815 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Wanneer ouders een kind krijgen zonder dat zij een liefdesrelatie met elkaar hebben, maakt LHBTI Mediation voor jullie een meerouderschapscontract (bij meer dan twee ouders) of een co-ouderschapscontract (voor twee ouders).

Het is fijn om bij het opstellen van het ouderschapsplan, het meerouderschapscontract of het co-ouderschapscontract alvast rekening te houden met vakanties van uw kind. U kunt daarom in het ouderschapsplan, het meerouderschapscontract of het co-ouderschapscontract vastleggen hoe jullie in de toekomst omgaan met vakanties van uw kind.

Hoeveel dagen of weken mogen de ouders met het kind op vakantie gaan? En mag het kind op vakantie buiten de Europese Unie? Dit zijn allemaal zaken die vastgelegd kunnen worden in het ouderschapsplan, het meerouderschapscontract en het co-ouderschapscontract.

 

Tot slot

Komt u er in gezamenlijk overleg niet uit? Of heeft u ondersteuning nodig bij het aangaan van een gesprek met de andere ouder(s) van uw kind? Ga dan een gesprek aan met behulp van een MfN-geregistreerd familiemediator. Mediation is een toekomstbestendige methode om beter te communiceren met de andere ouder(s) van uw kind. Wilt u weten of mediation iets voor u is? Neem gerust contact met me op voor een kennismaking!