Het minderjarig kind op vakantie deel 1: De gezaghebbende ouder op vakantie

Het minderjarig kind op vakantie deel 1: De gezaghebbende ouder op vakantie

Het minderjarig kind op vakantie deel 1: De gezaghebbende ouder op vakantie

Zondag 9 juni 2019, door mr. Kim Smienk

De eerste zonnige dagen van het jaar zijn aangebroken en de schoolvakanties staan over een aantal weken voor de deur. Voor veel mensen dé tijd om op vakantie te gaan! Maar hoe zit op vakantie gaan met een minderjarig kind nu juridisch? In deel 1 van de serie ‘Op vakantie met een minderjarig kind’ wordt ingegaan op de situatie waarin een ouder met ouderlijk gezag met diens minderjarige kind de grens over gaat.

1. Kun je als gezaghebbende ouder zomaar reizen met een minderjarig kind?

Dit kan niet altijd! In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om toestemming van de tweede gezaghebbende ouder voor het reizen met het minderjarige kind vast te leggen. De overheid heeft een toestemmingsformulier gemaakt voor deze gevallen die u kunt invullen. Dit toestemmingsformulier tekenen de gezaghebbende ouders beide. Wanneer er meerdere kinderen zijn die meereizen, dan moet er per kind afzonderlijk een toestemmingsformulier ingevuld worden. Dit toestemmingsformulier is overigens niet verplicht, maar maakt de controle voor de Koninklijke Marechaussee makkelijker.

2. Wat heeft de gezaghebbende ouder juridisch gezien nodig voor deze vakantie?

In dit stuk gaan we uit van vier situaties:

1. De situatie waarin de tweede gezaghebbende ouder meereist.

2. De situatie waarin de tweede gezaghebbende ouder niet meereist.

3. De tweede gezaghebbende ouder is overleden.

4. Het minderjarige kind heeft één gezaghebbende ouder.

3. Situatie 1: de tweede gezaghebbende ouder reist mee

Deze situatie is juridisch gezien het eenvoudigst. In dit geval zijn er voor het reizen met het minderjarige kind namelijk geen documenten omtrent het ouderschap nodig om mee te nemen op reis.

4. Situatie 2: de tweede gezaghebbende ouder reist niet mee

In dit geval is er toestemming van de tweede gezaghebbende ouder nodig. Voor het reizen met het minderjarige kind is er het volgende nodig:

– Een verklaring van de tweede gezaghebbende ouder met toestemming voor het reizen van het minderjarige kind.

– Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van deze tweede gezaghebbende ouder ter verificatie van de handtekening bij de toestemmingsverklaring.

– Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie van het kind met daarop vermeld de oudergegevens óf de (internationale) geboorteakte van het kind.

Reis je zonder toestemming van de tweede gezaghebbende ouder? Dan kan dit aangemerkt worden als internationale kinderontvoering.

5. Situatie 3: de tweede gezaghebbende ouder is overleden.

In deze situatie is er het volgende nodig:     

– Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van het kind met daarop vermeld de oudergegevens.

– Een kopie van de overlijdensakte van de tweede gezaghebbende ouder.

6. Situatie 4: Het minderjarige kind heeft één gezaghebbende ouder

In dit geval is toestemming van een eventuele ander ouder of andere ouders niet nodig. Wel is het nodig om bij controle van de Koninklijke Marechaussee aan te tonen dat er geen toestemming voor het reizen met het minderjarige kind nodig is van een tweede gezaghebbende ouder. Je kunt hiervoor twee situaties onderscheiden:

1. De situatie waarin de moeder op grond van de wet automatisch als enige het ouderlijk gezag over het minderjarige kind heeft. In dit geval zijn er drie documenten nodig:

– Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van het kind met daarop vermeld de oudergegevens óf de (internationale) geboorteakte van het kind.

– Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van de moeder waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is.

– Een uittreksel uit het gezagsregister. Op dit uittreksel zal in dit geval staan dat er geen nadere informatie bekend is over een tweede gezaghebbende ouder.

2. Er is één ouder met gezag over het minderjarige kind als gevolg van een uitspraak van de rechter. In dit geval is een kopie van de gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister nodig om te tonen aan de Koninklijke Marechaussee.

7. Waar vraag je deze documenten aan?

Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie voor volwassen kan aangevraagd worden bij de gemeente waar deze volwassene woont, hiervoor brengt de gemeente vaak kosten voor in rekening. Een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van het kind met oudergegevens kan aangevraagd worden bij de gemeente waar het kind ingeschreven staat, ook hiervoor brengt de gemeente meestal kosten voor in rekening.

Een uittreksel uit het gezagsregister kan aangevraagd worden bij elke rechtbank en is kosteloos.

8. Wat maakt dat deze documenten nodig zijn voor het reizen met een minderjarig kind?

Op grond van de zogeheten ‘Schengencode’ wordt er bij het over de grens reizen van minderjarige kinderen extra goed opgelet of deze kinderen met de gezaghebbende ouder(s) de grens over reizen, en of er al dan niet toestemming is van een niet meereizende ouder met gezag. Dit wordt gedaan om internationale kinderontvoering te voorkomen en tegen te gaan.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar info@kimsmienkmediation.com of bel op maandag t/m zaterdag tussen 13:00 – 21:00 uur +31(0)6 112 72 122 voor een advies passend bij uw (gezins)situatie!