Registratie levenloos geboren kinderen mogelijk vanaf 3 februari 2019

Registratie levenloos geboren kinderen mogelijk vanaf 3 februari 2019

Registratie levenloos geboren kinderen mogelijk vanaf 3 februari 2019

De petitie ‘Ik wil ook in het BRP!’ is in 2015 gestart voor en door ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als unfair ervaren dat hun levenloos geboren kind niet opgenomen kAn worden in de Basisregistratie Personen (BPR). De petitie heeft zijn vruchten afgeworpen: vanaf 3 februari 2019 kunnen deze kinderen opgenomen worden in de BRP.

                                   21 januari 2019, door mr. K.S.M. Smienk

  1. Wet basisregistratie personen

Wanneer een kind wordt geboren moet deze binnen drie dagen na de bevalling aangegeven worden bij de gemeente waar het kind is geboren.  Na deze registratie geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte af en is de baby officieel inwoner van Nederland. De baby wordt dan opgenomen in het het register waar alle inwoners van Nederland in staan, ook wel het BRP genoemd.

  1. Levenloos geboren kinderen

Wanneer een kind levenloos geboren wordt kunnen de ouders een ‘akte van geboorte (levenloos)’ laten opmaken bij de burgerlijke stand, maar wordt het kindje niet opgenomen in het BRP. Wanneer een vrouw 24 weken of langer zwanger is geweest van het kindje is het verplicht om zo’n ‘akte van geboorte (levenloos)’ op te laten maken. Deze verplichting komt voort uit het feit dat een levenloos geboren kindje dat geboren is na een zwangerschap van 24 weken of langer, onder de Wet op de Lijkbezorging valt.

  1. Wijziging Wet basisregistratie personen

Tot op heden kon een levenloos geboren baby dus niet opgenomen worden in de Basisregistratie personen volgens de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Per 3 februari 2019 zal dit wijzigen, vanaf deze datum kunnen namelijk levenloos geboren baby’s en baby’s die niet meer in leven zijn op het moment van aangeven, wel geregistreerd worden in het BRP volgens de Wet BRP.

Stel je hebt drie kinderen; waarvan één kind levenloos is geboren, dan zal er voortaan onder je naam geregistreerd staan dat je ouder bent van drie kinderen. Voorheen, dus zonder registratie van het levenloos geboren kindje volgens de Wet BRP, zou er onder je naam staan dat je ouder bent van twee kinderen.

  1. Tot slot

De wijziging van de Wet BPR zal het verdriet van de ouders van levenloos geboren kinderen zeker niet veranderen. Het niet mogen registreren in het BPR van deze kinderen doet de ouders extra pijn, welke gelukkig vanaf 3 februari 2019 wel voorkomen zal worden.